VTV3Kiến trúc Kisato được đài truyền hình VTV3 phỏng vấn về ứng dụng vật liệu mới trong thiết kế.