BÁO GIÁ SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG

BÁO GIÁ THI CÔNG SƠN NHÀ TRỌN GÓI
(Bao gồm vật tư và nhân công)

STT Tên loại sơn  Đơn giá ĐVT
A SƠN NỘI THẤT
SƠN NANO 4.0 60.000 – 65.000 m2
SƠN SPEC GOGREEN 65.000 – 70.000 m2
SƠN MYCOLOR 70.000 – 75.000  m2
B SƠN NGOẠI THẤT
SƠN NANO 4.0 75.000 – 80.000  m2
SƠN SPEC GOGREEN 80.000 – 85.000 m2
SƠN MYCOLOR 85.000 – 90.000 m2

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SƠN NHÀ SƠN TƯỜNG
(Chỉ gồm nhân công)

STT Nhân công sơn nhà Lượt sơn Đvt Đơn giá
1 Sơn mới trong nhà Sơn 1 lót 2 phủ M2  10.000 – 15.000
2 Sơn mới ngoài trời Sơn 1 lót 2 phủ M2  15.000 – 18.000
3 Sơn lại trong nhà Sơn 1 lót 2 phủ M2  10.000 – 15.000
4 Sơn lại ngoài trời Sơn 1 lót 2 phủ M2  15.000 – 18.000
5 Bả tường trong nhà Sơn 2 lớp M2  10.000 – 15.000
6 Bả tường ngoài nhà Sơn 2 lớp M2  20.000 – 25.000