Test api

  I. Thông tin chủ nhà

  • 1. Tên gia chủ (bắt buộc)

  • 2. Số điện thoại (bắt buộc)

  • 3. Ngày tháng năm sinh của gia chủ (bắt buộc)

  • 5. Vấn đề gia chủ quan tâm nhất: (bắt buộc)

  II. Thông tin kiến trúc công trình

  • 1. Tổng mức đầu tư của gia chủ cho công trình ( Tối đa là bao nhiêu sau khi hoàn thiện, tính cả cửa, thiết bị, sơn nhưng chưa tính nội thất? )

  • 2. Địa điểm xây dựng (bắt buộc)

  • 3. Số tầng công trình (bắt buộc)

  • 4. Diện tích (đơn vị m2)

  • 5. Kiểu công trình: (bắt buộc)


   Test api 1

   Test api 2

   Test api 3

   Test api 4

   Test api 5

  • 6. Công năng, nhu cầu sử dụng và chiều cao các tầng:


  • 7. Hướng mặt tiền gia chủ định làm

  • 8. Cửa( Gia chủ làm cửa gỗ, nhôm hệ hay cửa nhựa lõi thép?)

   - Cửa đi chính:


   Test api 6

   Test api 7

   Test api 8

   - Cửa thông phòng:


   Test api 9

   Test api 10

   Test api 11

   - Cửa sổ:


   Test api 12

   Test api 13

   Test api 14

  Một số lưu ý khác